CC series - Colorful Candy
CC系列-多彩糖果漆
杜雅多彩糖果漆较传统的浓缩型糖果漆具有耐候性超强、修补简单等特性。在特定的反射角度下能够提高颜色的鲜明度,颜色软和绚丽,色彩缤纷,满足不同的彩色需求。全系列32色,杜雅色号CC-01 — CC-32。

CC系列-多彩糖果漆

 • /show-76-144-1.html

  CC-01

 • /show-76-145-1.html

  CC-02

 • /show-76-146-1.html

  CC-03

 • /show-76-147-1.html

  CC-04

 • /show-76-82-1.html

  CC-05

 • /show-76-148-1.html

  CC-06

 • /show-76-149-1.html

  CC-07

 • /show-76-150-1.html

  CC-08

 • /show-76-151-1.html

  CC-09

 • /show-76-152-1.html

  CC-10

 • /show-76-153-1.html

  CC-11

 • /show-76-154-1.html

  CC-12

 • /show-76-155-1.html

  CC-13

 • /show-76-156-1.html

  CC-14

 • /show-76-157-1.html

  CC-15

 • /show-76-158-1.html

  CC-16

 • /show-76-159-1.html

  CC-17

 • /show-76-160-1.html

  CC-18

 • /show-76-161-1.html

  CC-19

 • /show-76-162-1.html

  CC-20

 • /show-76-163-1.html

  CC-21

 • /show-76-164-1.html

  CC-22

 • /show-76-165-1.html

  CC-23

 • /show-76-166-1.html

  CC-24

 • /show-76-167-1.html

  CC-25

 • /show-76-168-1.html

  CC-26

 • /show-76-170-1.html

  CC-27

 • /show-76-171-1.html

  CC-28

 • /show-76-172-1.html

  CC-29

 • /show-76-173-1.html

  CC-30

 • /show-76-174-1.html

  CC-31

 • /show-76-175-1.html

  CC-32

至尚至美